UPPHOVSMAN 

Staffan Norlander, PhD, RPT
SegmoGraph AB, Stockholm, Sweden. Undervisar i CTR-metoden och behandling.

Hanterar forskningsfrågor relaterade till CTR.
Contact: staffan.norlander@ctrgraph.com

KLINISK SUPPORT

Timo Haapalo, RPT 
Nivå Fysioterapi, Nivå, Denmark.
Koordinator för CTR-utbildning och kurser. Undervisar i CTR metoden och behandling.

Contact: timohaapalo@gmail.com 

AFFÄRSKONTAKT

Vesa Väänänen, CEO
Rehax Oy, Helsinki, Finland. 

Hanterar kommersiella kontrakter och tekniskt mjukvarustöd.
Contact: rehax@outlook.com