Bedömning av sagittal Balans

Den övre delen av bröstryggraden är en tillförlitlig  referens för bedömning av total sagittal balans.

CTR - Test

bedömning

Konceptet med CTR (Cervico Thoracic Ratio) bedömning av sagittal balans baseras på principerna som beskrivs i en akademisk avhandling, "The Cervico Thoracic Ratio": En metod för bedömning av segmentell rörlighet i samband med nack- och axelsmärta", Uppsala Universitet, 1997. Denna avhandling undersöker hur CTR ration är en avgörande faktor för att förstå och bedöma ryggradens funktion och hälsa.

Framåtlutad huvudhållning C2 Sagittal Vertikala Axel förskjuten framåt, i rött. Blått visar normal sagittal balans.

Grafer

CTR-graferna , alla baserade på ett CTR-test,  representerar modelleringsprocessen genom att skapa en förenklad avbild av faktiska system. Genom att kombinera dessa grafer med könspecifika anatomiska bilder från "Complete Anatomy", kan man mer detaljerat förklara kroppens förmåga att bibehålla balans.

CTR Graph Modellering

Modellering

Modelleringsprocessen grundas på de matematiska och geometriska modeller som presenterades på konferensen "Engineering in Living Systems" (CELS 2023), som hölls den 1-3 juni 2023, på Tally Retreat Center vid Camp Copass, Denton, Texas, USA. "En modell för att förutsäga kroppens tyngdlinje".