FÖRBÄTTRING AV PATIENTOMSORG

Styrkan i integrerad CTR-metodik
 
Bedömning

En CTR-bedömning av den övre thorakala kyfosen är en viktig del i utvärderingen av sagittal balans. Genom att tillämpa CTR:s matematiska och geometriska modelleringsprinciper kan man förutse effekterna på tyngdlinjen och ryggradens övergripande kurvatur. Denna metod är väsentlig inom flera områden för att förstå och prognostisera komplexa system baserat på begränsad eller specifik information.

DIAGNOSTICERING

Diagnosticeringen av global CTR-sagittal balans, definieras av riktningen på tyngdlinjens förskjutning, som styrs av de fem övre thorakal segmenten. Tillsammans definerar de graden av övre thorakal kyfos (Upper Thoracic Kyphosis). Diagnosticeringen är distinkt och beskriver flera vanliga kompensationsmönster, som är associerade till olika kliniska symtom.

Behandling

Att återställa hela  ryggradens sagittal balans omfattar en integrerad behandling i specifika nivåer, med avgörande betydelse för ryggradens kurvatur, funktion och besvärsfrihet. Att återupprätta proprioceptiva nätverk är centralt för kroppens förmåga att återfå en normal sagittal balans och centralt i vår behandlingsstrategi.