Anpassa och utvärdera din behandling utifrån en objektiv mätning

"Bedömning av SAGITTAL Balans förenklad - Med CTR metoden"

Klinisk inspektion och palpation - Inte alltid Tillförlitlig
Att enbart förlita sig på klinisk inspektion och manuell palpation av ryggraden kan leda till inkonsekventa resultat och subjektiva bedömningar.
Manuell Palapation
upptäck skillnaden

Byt till vårt objektiva mätverktyg, CTR Graph Diagnostic Software för bedömning av sagittal balans.

CTR Graph Diagnostic Software System Requirements: Operating System - Windows 10.

  VARFÖR SAGITTAL BALANS ÄR VIKTIG

Korrekt sagittal balans är avgörande för att upprätthålla ryggradens hälsa, minska smärta och funktionsnedsättning samt förbättra livskvaliteten. Att korrigera dålig hållning i det sagittala planet kan förebygga muskuloskeletala problem och förbättra det allmänna välbefinnandet. I medicinska sammanhang använder kirurger bedömning av sagittal balans för att planera och utföra ryggoperationer. Korrekt balans är essentiell för framgången med sådana ingrepp.
En djupare förståelse för sagittal balans är också av största vikt för fysioterapeuter och manuella terapeuter som strävar efter att ge optimal behandling till sina patienter.