YLÄRINTARANKA ON LUOTETTAVA REFERENSSIALUE ARVIOITAESSA SELKÄRANGAN SAGITTAALISTA LINJAUSTA JA SEN MAHDOLLISTA SIIRTYMÄÄ

CTR mittaus

mITTAUS

CTR menetelmä (Cervico Thoracic Ratio), on kehitetty periaatteiltaan selkärangan sagittaalilinjan arviointiin väitöskirjatyössä: The Cervico Thoracic Ratio: A Method for Assessment of Segmental Mobility Related to Neck-Shoulder Pain”, Uppsala University, 1997. Työ tutkii ylärintarangan nikamien liikkuvuuden keskinäistä suhdetta ja sitä, onko tällä suhteella merkitystä selkärangan terveydelle ja voiko se toimia diagnostisena parametrina.

Pää työntynyt eteen

Grafiikat

CTR on mallinnusprosessi, jossa yksinkertaistetaan yleisesti luonnossa tapahtuva rakenteen ja toiminnan vuorovaikutus geometrisesti. Mittaukseen perustuvat geometriset kuvat on sijoitettu sukupuolispesifisten ”Complete Anatomy”-kuvien päälle. Linjojen kaltevuus, kulmat ja sagittaalisuuntainen siirtymä kuvaavat rangan tasapainoa ja helpottavat ilmöin selittämistä.

CTR Graph mallinnus

laskentamallit

Ohjelman matemaattiset ja geometriset mallit esiteltiin kesäkuussa 2023 pidetyssä kongressissa:

"Engineering in Living Systems", (CELS 2023). held June 1-3, 2023, at the Tally Retreat Center at Camp Copass, Denton, Texas, USA.